Тел.: (056)734-14-16
49600, мiсто Днiпро, вулиця Сiчеславська Набережна, будинок 29-А

1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "ЛIТ" 2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "ЛIТ" 3. Дата проведення державної реєстрації 21.06.1996 4. Територія (область) 5. Статутний капітал (грн) 162000 6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0 7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0 8. Середня кількість працівників (осіб) 1 9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 77.39 - Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв, н.в.i.у. 68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна 56.10 - Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування 10. Банки, що обслуговують емітента 1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", МФО 305749 2) IBAN UA953057490000026006000010525 3) поточний рахунок UA953057490000026006000010525

Завантаження...

Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Код ЄДРПОУ: 24245568 - Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"

Регулярна інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Особлива інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Інша інформація

  Оприлюднено в інформаційній базі про ринок цінних паперів
  Завантажені файли

Архів

Код ЄДРПОУ: 24245568 - Приватне акціонерне товариство "ЛІТ"
  Завантажені файли
  Річна інформація (XML)
  Квартальна інформація (XML)
  Особлива інформація (XML)

КОНТАКТИ

Приватне акціонерне товариство "ЛІТ" - Код ЄДРПОУ: 24245568

49600, мiсто Днiпро, вулиця Сiчеславська Набережна, будинок 29-А

(056)734-14-16

24245568.emitent.net.ua